ICGManager - Obertura d'empreses comptables

OBERTURA D’EMPRESES COMPTABLES ICGMANAGER


Atenció: Aquest document conté operacions que poden posar en risc la integritat de les dades del programa. Per això és molt importat tenir en compte els següents punts abans de fer cap pas del document:

  • Fer un còpia de seguretat abans de fer res d’aquesta operació.

  • Realitzar aquesta operació assegurant-nos que solament nosaltres estem treballant amb ICG. 

  • Tenir desactivats ICGRemote, ICGDataExchange i/o qualsevol altre programa de ICG o fet a mida que insereixi dades dins la base de dades de ICG.

  • Un cop modificats els documents de venda hem de fer el pas invers a cada punt d’aquest document per tornar a deixar ICGManger tal com estava abans.

  • En cas de voler modificar l’assentament de tancament amb els nous valors, haurem de realitzar un tancament de l’empresa comptable sobre la empresa existent de l’any posterior. Aquest punt no s’explica en aquest document, encara que ho podreu trobar a la documentació oficial de ICG:http://www.icgonline.net/marcos/documentos/docs/es/software/ICGManager/Guía Cierre Contable.pdf

  • En cas de dubte consulti el vostre distribuïdor de ICG.


Molts cops ens trobem que per diverses causes hem de modificar una factura o document d’un any comptable tancat i ICGManager no ens permet realitzar l’acció. Per exemple en el cas de voler modificar un venedor sense canviar els valors de la factura per un càlcul de comissions.

Atenció, aquest mètode permet modificar fins hi tot els valors d’un document comptable. En aquest cas s’hauria de tornar a tancar la comptabilitat sobre una empresa ja existent. Com fer això ho podreu trobar a la documentació oficial de ICG.


1- Obrir empresa comptable


El primer pas normalment és obrir l’empresa comptable de l’any que volem modificar la factura. Per això anirem a Fitxers → Fitxers Auxiliars → Empreses ComptabilitatUn cop en aquella pantalla, ens assegurarem d’esborrar tant la data de fi com la data de bloqueig, deixant els valor en blanc.


2- Desbloquejar llibre de IVA


El següent pas serà desbloquejar el llibre de IVA de l’empresa comptable que volem modificar el document. Per fer-ho accedirem al diari d’apunts de l’empresa comptable que volem obrir.I tot seguit anirem al llibre del IVA de l’empresa i entrarem dins de la liquidació
En la pantalla de la liquidació canviarem a una data anterior al que vulguem modificar el document i validem l’operació.


3- Desbloquejar les àrees de negoci


Comprovarem que no hi hagi cap bloqueig a nivell d’àrea de negoci. Per això entrarem a les àrees de negoci des de Fitxer → Àrees de negoci i comprovarem que la data de bloqueig sigui inferior a la que volem modificar els documents.


4- Modificar concepte comptable de l’assentament de tancament


Finalment entrarem al diari d’apunts per modificar l’assentament de tancament de l’empresa. Un cop dins del diari d’apunt, canviem la data a l’últim dia de l’any comptable. En cas que vulguem modificar l’assentament de tancament i d’obertura amb els nous valors de la factura, haurem d’esborrar l’assentament de tancament.


Un cop en aquella pantalla cercarem l’assentament de tancament, o sigui el que tingui el Concepte Comptable (CC) amb el número 98. Farem un doble clic a l’assentament per modificar-lo.

Un cop dins de la modificació canviarem el concepte comptable A TOTS ELS APUNTS per un altre número que no sigui el 98. Desarem els canvis amb el botó ESC.
En aquest punt ja podrem modificar els documents d’un any comptable tancat.
Deixar un comentari

Heu d'estar connectat per escriure un comentari.

  • Marc Tormo i Bochaca, Marc Tormo i Bochaca en 21/11/2019 07:33:44

    fsdfsd