Odoo - Contractes de manteniment

Contractes i Facturació Periòdica

Moltes empreses, sobretot de serveis, una part de la seva facturació prové de tenir uns contractes de manteniments o facturacions fixes. A Odoo podem automatitzar aquest procés, fent que periòdicament generi les factures necessàries cap als clients.

Primer de tot hem de tenir el mòdul de contractes instal·lat. Podem descarregar el mòdul des de:

https://github.com/OCA/contract

En aquesta adreça també trobarem altres mòduls relacionats que ens permetran afegir noves característiques als contractes. Aquestes característiques poden variar en funció de la versió.

Per crear un nou contracte anirem a Vendes → Contractes i ens apareixerà un llistat amb tots els contractes existents.


Podrem crear un nou contracte amb el botó «Crear». Per editar-ne un d'existent simplement li fem clic i entrarem a la seva edició.


Compte analític: Ens permet entrar el nom principal del contracte. Alhora ens servirà com a compte de la comptabilitat analítica per poder estudiar els costos/beneficis del contracte en concret.

Referència: És un camp opcional, on podrem entrar la referència del contracte.

Client: Client objecte del contracte.

Forma de pagament: Quan és generin factures, quina forma de pagament se li assignarà. Si no s’omple aquest camp, agafarà la forma de pagament per defecte de la fitxa del client.

Etiquetes: Etiquetes que podem generar per classificar els diferents tipus de contractes.

Tipus de compte: Ens serveix per activar o desactivar el contracte per a la seva finalització. Els contractes inactius, no es visualitzaran per defecte, però sempre el tindrem per consultar-los, o inclús podrem tornar-los a activar si s’escau.

Si activem l’opció de generar factures automàticament ens apareix l’opció de configurar la factura que generarà automàticament en un període de temps indicat.Diari: Diari en el qual generarà la factura.

Repetir cada: Estableix el període de repetició de la factura. En el primer camp hi posarem les unitat, i en el segon camp la fracció de temps (dies, mesos, anys, etc.).

Data inici: Data d’inici de la validesa de la factura.

Tarifa de venda: Tarifa de preus a aplicar al client.

Forma de facturació: Indicarem si la facturació és anterior o posterior a la factura.

Data de la pròxima factura: La pròxima data en que es generarà una factura. Aquest camp s’actualitzarà automàticament en el moment que genera una factura.

Línies de factura: Aquí podrem introduir els articles que contindrà la factura del client. Podrem editar descomptes, unitats, i fins i tot modificar la descripció que sortirà a la factura. Es poden utilitzar els comodins #START# i #END# per indicar la data inicial i final del període de facturació.

El dia de la facturació, Odoo generarà automàticament una factura en format esborrany dels conceptes introduïts en els paràmetres de la facturació automàtica.Aquesta factura només ens caldrà revisar-la i validar-la.

En cas que vulguem forçar una facturació, tenim l’opció de «Crear factures» cosa que ens forçarà a generar la següent factura, encara que no sigui el dia que li pertoca.L'opció mostrar factures ens presentarà en pantalla un llistat de totes les factures generades en aquell contracte.

Altres opcions que tenim en aquesta pantalla:
1- Enviar per correu: Genera a través d’una plantilla un correu electrònic al client informat de les dades del contracte. Adjunta un PDF on hi figuren els detalls i les línies de la factura. Tan la plantilla del correu, com el PDF són modificables per les opcions habituals de Odoo.

2- Imprimeix: Imprimeix el PDF comentat en el punt anterior, sense enviar el correu electrònic al client.

3- Cost/Benefici: Mostra una pantalla amb l’estudi analític del compte creat. Si tenim cura d’establir els costos al mateix compte analític del contracte al client, tindrem una informació molt valuosa sobre els marges del contracte.4- Factures:Ens permet revisar les factures relacionades amb aquell compte analític, o fins hi tot crear factures manualment imputables a aquell compte analític. Per exemple en el cas d’una facturació extraordinària.

Recordar també que amb el botó adjuncions, podem adjuntar qualsevol tipus de document al contracte, cosa que ens permet adjuntar documentació signada i escanejada a cada contracte de manteniment.Deixar un comentari

Heu d'estar connectat per escriure un comentari.